Andrzej Halesiak

Marzę o świecie, Polsce i rzeczach, jakich jeszcze nie było, i pytam: „dlaczego by nie?” 

Kiedy w Polsce zaczynała się transformacja polityczna, społeczna i gospodarcza ja zaczynałem właśnie studia na wymarzonej specjalności handlu zagranicznego. Z tego powodu – niejako siłą rzeczy – od samego początku śledziłem zachodzące w Polsce zmiany z ponadprzeciętnym zainteresowaniem.  Także później, pracując w różnych miejscach  (administracja publiczna, consulting, sektor finansowy, instytucje międzynarodowe) starałem się wnikliwie obserwować procesy zachodzące w globalnie, w polskiej gospodarce i społeczeństwie.

W ostatnich kilku latach moje obserwacje nabrały „nowego koloru”; to efekt wewnętrznej przemiany jaka mnie dotknęła, a o której możesz przeczytać w „Skoryguj swój kurs”. Na bazie własnych obserwacji, doświadczeń, a przede wszystkim swoistego prowadzenia po zagadnieniach psychologii, socjologii, duchowości, fizyki kwantowej zacząłem dostrzegać liczne powiązania pomiędzy funkcjonowaniem nas jednostek, a trendami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Dziś mocno wierzę, że:

 • świat stoi na progu przełomu, czekają na szerokie i głębokie zmiany – dotychczas stosowane rozwiązania doszły lub dochodzą do przysłowiowej ściany, więcej już z nich nie da się wycisnąć (zainteresowanych odsyłam do cyklu moich felietonów pod wspólnym tytułem: „Zapnij pasy, turbulencje szybko się nie skończą”),
 • problemów współczesnego świata nie rozwiążą ani ekonomiści, ani socjologowie, ani fizycy kwantowi; rozwiązanie musi mieć charakter holistyczny, interdyscyplinarny.

Będąc przedstawicielem pokolenia lat 70-tych mogę o sobie powiedzieć, że:

 • wiem co to znaczy żyć w kraju pełnym fałszu, hipokryzji i inwigilacji, dlatego też wysoko cenię sobie wolności jakie stały się udziałem naszego kraju w latach 90-tych,
 • lata życia i funkcjonowania w wolnej Polsce utwierdziły mnie w przekonaniu o prawdziwości znanej od zarania dziejów (patrz Adam i Ewa) prawdy, że wolność nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością,
 • mam przekonanie, że koncentrując się na „dbaniu o siebie” tej odpowiedzialności za społeczeństwo jako całość w ostatnich dziesięcioleciach nam zabrakło, przez co szeroko otworzyliśmy bramy populizmowi i autorytaryzmowi, które zaczęły się panoszyć w naszym kraju,
 • obecną sytuację postrzegam przede wszystkim jako olbrzymią szansę na takie przeprojektowanie naszego systemu i rozwiązań instytucjonalnych, by stał się on bardziej inkluzywny, nie tylko z punktu widzenia ludzi, ale też środowiska, w którym żyjemy.

Dla poszukujących bardziej formalnych informacji:

 • jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (handel zagraniczny) i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (Executive MBA oraz Akademia Psychologii Przywództwa),
 • 3 lata spędziłem w administracji publicznej, pracując w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów,
 • później moja ścieżka kariery wiodła przez dział analityczny firmy doradczej McKinsey &Company, gdzie spędziłem 7 lat,
 • kolejnych 12 lat spędziłem w sektorze bankowym, piastując menadżerskie stanowiska w obszarach analiz ukierunkowanych na wsparcie zarządów banków,
 • ostatnie lata to współpraca z think-tankami oraz udział w projektach Banku Światowego (jako konsultant).

Jestem członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz Rad Programowych think-tanków (Kongresu Obywatelskiego i Instytutu Spraw Publicznych), także członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, mentorem w ramach Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (inicjatywa Instytutu Humanites) i felietonistą Parkietu i money.pl.

Kilka moich, przykładowych publikacji/raportów: