Banki – niższe koszty pozwalają utrzymać zysk
 Oceń wpis
   

Opublikowane przez KNF wyniki sektora bankowego za H1’2013 wskazują, że pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej bankom udało się utrzymać zyski na poziomie z 2012 r. (zysk netto wyniósł 8.2 mld złotych, 1.9% więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.). Ten relatywnie dobry rezultat – zwłaszcza na tle sytuacji makroekonomicznej - to przede wszystkim zasługa tego, co dzieje się po stronie kosztowej. Koszty operacyjne zostały zredukowane o 0.7%r/r, a koszty ryzyka (czyli odpisy z tytułu utraty wartości aktywów i inne rezerwy) spadły aż o 31%r/r. To ostatnie osiągnięcie - choć cieszy - jest mocno zastanawiające; w warunkach silnego spowolnienia w gospodarce banki wykazują (znacznie) mniejsze niż rok temu straty na swych portfelach kredytowych.

Strona dochodowa pozostaje pod silną presją:

  • wynik odsetkowy skurczył się o blisko 9%r/r (efekt obniżek stóp procentowych przez RPP),
  • wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 2.4%r/r,
  • pozostałe dochody z działalności bankowej spadły o 6.5%r/r.

Nieco wyższym zyskom towarzyszył spadek rentowności. Zwrot z kapitałów (mierzony na bazie ostatnich 12 miesięcy) spadł w H1’13 do 12.6% z 14.2% przed rokiem. Wskaźnik zwrotu z aktywów spadł do 1.15% z 1.22% w H1’12. Mocno wzrósł natomiast współczynnik adekwatności kapitałowej (15.2 na koniec czerwca 2013 wobec 14.7 na koniec ub.r. i 13.6 w czerwcu 2012), co oznacza, że pogorszenie rentowności kapitałów, to w głównej mierze pochodna dokapitalizowywania banków.

Aktywa sektora bankowego były na koniec czerwca 2013 o 6.6% wyższe niż rok wcześniej (4.5% r/r na koniec 2012 r.). Spojrzenie na dynamiki pokazuje, że wzrost aktywów to nadal w większej mierze pochodna wzrostu portfeli papierów wartościowych niż kredytów. Tempo wzrostu kredytów firm i gospodarstw kształtuje się na poziomie 3-4%r/r. To pochodna mocno ograniczonego popytu oraz selektywnego podejścia banków do kredytowania.

Według danych raportowanych przez banki jakość portfela kredytowego dla sektora niefinansowego nie ulega pogorszeniu - relacja należności z utratą wartości do całości portfela od kilku miesięcy kształtuje się na poziomie ok. 9%, nieco poniżej „szczytu” (9.5%) osiągniętego w czasie poprzedniej fali spowolnienia (2009-2010). Niewielki spadek współczynnika odnotowano w ostatnich miesiącach w portfelu kredytów dla dużych firm (9.6% w czerwcu). Z kolei nieznacznie rośnie wskaźnik dla kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom (13.3% w czerwcu). W portfelu kredytów dla gospodarstw domowych udział kredytów zagrożonych spadł w czerwcu do 7.2%. Stało się tak za sprawą znacznego spadku udziału złych kredytów w kredytach konsumpcyjnych (do 16.5%). Najlepsza pozostaje niezmiennie jakość kredytów mieszkaniowych (3%).

Jeśli chodzi o przełożenie obniżek stóp procentowych na oprocentowanie nowych kredytów, to ostatnie miesiące przyniosły zmianę. O ile na początku cyklu obniżek ich przełożenie na oprocentowanie kredytów dla gospodarstw było ograniczone - rosły marże, to obecnie zaczęły one spadać. Być może wynika to z uwzględniania bardziej optymistycznych perspektyw makroekonomicznych dla nadchodzących miesięcy. Z kolei w kredytach dla firm sytuacja jest odwrotna – ostatnie miesiące przyniosły wzrost marż.

Patrząc w przyszłość, pomimo optymistycznych wyników Q2’13 (wzrost zysku netto o 7.4%r/r wobec spadku o 3%r/r w Q1’13) utrzymanie dodatniego tempa wzrostu zysków w całym roku będzie trudne. Po stronie dochodów w kolejnych miesiącach widoczne będą w pełni efekty obniżek stóp, a poza tym nie będzie już tak silnych efektów bazy w przypadku kosztów ryzyka (w ubiegłym roku były one zdecydowanie najwyższe w Q2). Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że jest spora szansa by spadek zysku był relatywnie niewielki (w granicach kilku procent).
 

Komentarze (2)
Przeciekający dach Dualizm...a konkurowanie...

Komentarze

2013-08-26 15:58:30 | *.*.*.* | inwestycje-finanse
Re: Banki – niższe koszty pozwalają utrzymać zysk [1]
Nie tylko niższe koszty co przychody z prowizji. skomentuj
2013-09-12 13:25:56 | *.*.*.* | wiecejwlosow.com
poniekąd można to tak potraktować skomentuj


   

Najnowsze wpisy
2017-11-26 14:48 Optymizm Komisji
2017-11-15 20:40 Co po obecnym boomie?
2017-11-03 10:57 Kto będzie finansował (duże) firmy?
2017-10-22 16:03 Spokój na powierzchni oceanu
2017-10-14 09:15 MMŚP - motor napędowy gospodarki?
Najnowsze komentarze
2017-11-16 03:28
piotr janiszewski1:
Co po obecnym boomie?
CO...!!??? Kierunek ex ante pokazuje od wielu miesięcy SWIG80...!!!
2017-11-07 15:46
angling:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Crowdfunding też odpada w Polsce po ostatnim "incydencie" z Secret Service.
2017-11-05 08:29
artysta:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Najlepszy jest kredyt kupiecki.
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak