peryferia-centrum

Czas wyrwać się z peryferii!

W ostatnich dniach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło niemalże równocześnie, że rozpoczyna konsultacje nad Koncepcją Rozwoju Kraju do 2050 r. (KRK) oraz że rozpoczyna prace nad średniookresową strategią rozwoju społeczno-gospodarczego do 2035 r. KRK to z natury dokument mający charakter wizji, tego […]

Czytaj dalej