Wyniki firm w Q3’09 – solidny kwartał
 Oceń wpis
   

Opublikowane ostatnio przez GUS dane o wynikach przedsiębiorstw niefinansowych (próba obejmuje firmy zatrudniające 50 i więcej osób) w trzech pierwszych kwartałach br. pozwalają na ocenę zmian jakie zaszły w tych wynikach od początku roku. Odnotowany w Q3’09 zysk netto na poziomie PLN23mld jest bardzo dobrym osiągnięciem, nie tylko biorąc pod uwagę warunki w jakich obecnie działają polskie firmy, ale porównując go także do wyników osiąganych w warunkach boomu gospodarczego. Jest to wprawdzie wynik gorszy od rekordowego zysku odnotowanego w Q2’09 (PLN27mld), ale różnica wynika głównie ze spadku wyniku na działalności finansowej (PLN1.3mld w porównaniu do PLN6mld w Q2’09), co było efekt znacznie mniejszej niż w Q2’09 skali aprecjacji złotego, a co za tym idzie mniejszych, pozytywnych zmian wyceny zobowiązań denominowanych w walucie zagranicznej. Jeśli chodzi o działalność podstawową to Q3’09 był bardzo zbliżony do H1’09. Rentowność na sprzedaży pozostała na poziomie ok. 5%, a tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży (+0.6%r/r) było zbliżone do tempa wzrostu kosztów (+1.0%). Biorąc pod uwagę poszczególne sekcje największą poprawę na przestrzeni roku zanotowali producenci energii elektrycznej, gazu i pary wodnej (wzrost rentowności na sprzedaży z 2.5% w Q3’08 do 7.3% w Q3’09). Największe pogorszenie widoczne jest w górnictwie (spadek z 20.4% do 11.6%) oraz w zakresie usług związanych z informacją i komunikacją (spadek z 15.2% do 12.1%). Co ważne w porównaniu do sytuacji sprzed roku na wysokim poziomie utrzymał się odsetek firm które pozostają rentowne (na koniec września wyniósł on 72.5% w porównaniu do 73.5% przed rokiem).
Wyniki firm to kolejny dowód na to, że polska gospodarka jest dziś inna od tej z okresu poprzedniego spowolnienia gospodarczego. Wówczas bowiem spadek tempa wzrostu PKB prowadził do poważnej redukcji zysków firm. Firmy wyciągnęły wnioski z tamtego okresu i dziś są w stanie bardzo szybko dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Dane o wynikach firm to bardzo dobra wiadomość z punku widzenia całej gospodarki. Solidne zyski z jednej strony zapewnią środki na inwestycje, z drugiej oznaczają solidny strumień dochodów podatkowych. Co jednak najważniejsze dobre wyniki będą zmniejszać skłonność firm do redukcji zatrudnienia. Dobre wyniki przedsiębiorstw powinny również wpłynąć na większą skłonność banków do udzielania im kredytów. W tym kontekście jednak równie istotne od samych wyników będzie to jak zachowywać się będzie portfel kredytów korporacyjnych. Jakość tego portfela, pomimo dobrych wyników firm, ulega pogorszeniu. Może to sugerować duże zróżnicowanie sytuacji firm. Oprócz tych, które radzą sobie bardzo dobrze są też takie, które nie są w stanie przejść pozytywnie weryfikacji przez nowe warunki rynkowe. Świadczy o tym również zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (w Q3’09 wzrost o 69%) liczba bankructw.
 

Komentarze (3)
Wyniki banków w Q3’09... Deflacja płac niebezpieczna dla...
1 | 2 | 3 |


   

Najnowsze wpisy
2017-11-26 14:48 Optymizm Komisji
2017-11-15 20:40 Co po obecnym boomie?
2017-11-03 10:57 Kto będzie finansował (duże) firmy?
2017-10-22 16:03 Spokój na powierzchni oceanu
2017-10-14 09:15 MMŚP - motor napędowy gospodarki?
Najnowsze komentarze
2017-11-16 03:28
piotr janiszewski1:
Co po obecnym boomie?
CO...!!??? Kierunek ex ante pokazuje od wielu miesięcy SWIG80...!!!
2017-11-07 15:46
angling:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Crowdfunding też odpada w Polsce po ostatnim "incydencie" z Secret Service.
2017-11-05 08:29
artysta:
Kto będzie finansował (duże) firmy?
Najlepszy jest kredyt kupiecki.
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak